Komunikaty z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020
b_150_100_16777215_00_images_komunikat_s.jpg

COVID-19


Zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu w Szkole Podstawowej
w Łysej Górze

 

 • W budynku szkoły poza salami lekcyjnymi obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice).
 • Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk po wejściu do budynku. Należy możliwie często myć ręce, zasłaniać usta i nos podczas kichania.
 • Wszystkie lekcje dla klas odbywają się w tej samej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje informatyki, wychowania fizycznego i zajęcia w klasach łączonych).
 • Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych, w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub na podwórku szkolnym.
 • W stołówce szkolnej obowiązują wyznaczone miejsca.
 • Rodzice i/lub inne osoby postronne mogą przebywać tylko w wyznaczonym miejscu przy wejściu do budynku szkolnego (w ważnych sprawach obowiązuje kontakt telefoniczny).
 • Uczniowie bezwzględnie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami: Dzieci oddziału przedszkolnego - wejście od strony podwórka szkolnego Klasy 1, 2 – 3 – wejście od strony podwórka szkolnego, Klasy 4 – 7 – wejście główne. 


Szczegółowy regulamin i procedury dostępne będą na stronie szkoły od 1 września 2020 r.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • • Uczniowie spotykają się 1 września 2020 r. z wychowawcami klas o godzinie 9:45
 • • Przed wejściem do szkoły uczniowie kl. IV - VII zakładają maseczki zasłaniające nos i usta, wszyscy uczniowie dezynfekują ręce i przechodzą do klas na spotkanie z wychowawcami. Po zajęciu miejsc w klasie uczniowie mogą zdjąć maseczki.
 • • Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego rodzice nie będą wpuszczani w tym dniu na teren szkoły.
 • • Wyjątkowo dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klasy I-II zapraszamy w dniu 1 września z jednym rodzicem/opiekunem przy zachowaniu dystansu społecznego i zasad higieny.
  Rodzice muszą mieć maseczki zasłaniające nos i usta. 

 


Spotkanie w salach:

Oddział przedszkolny – sala gimnastyczna

Klasa 1 - sala gimnastyczna

Klasa 2 - sala gimnastyczna Klasa 3 – sala nr 8 Klasa 4-5 – sala nr 2 Klasa 6-7 – sala nr 3

 

OBIADY

Uczniowie zgłaszają chęć korzystania ze stołówki szkolnej wychowawcy klasy lub opiekunom świetlicy. 


Opłaty za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie
05 8636 1015 2004 1603 5542 0001

Opłatę za obiad należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 10 następnego miesiąca.

W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin stołówki szkolnej.


Dyrektor szkoły

Alicja Nowacka

Obiady dla uczniów

Wywiadówki