Komunikat z dnia 29 maja 2020 r.

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 30 maj 2020

Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się w konsultacje dla uczniów klas 4-6. W poszczególnych dniach nauczyciele będą pełnili dyżury w szkole według harmonogramu.

Uczniowie wcześniej umawiają się telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail z nauczycielami.

Konsultacje przeznaczone są dla uczniów z zagrożeniami, mających problemy z opanowaniem treści programowych oraz tych, którzy chcą podwyższyć proponowaną ocenę.

Prosi się rodziców o wypełnienie DEKLARACJI uczestnictwa dziecka w zajęciach i przyniesienie jej na zajęcia do szkoły.

W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć.

Alicja Nowacka – dyrektor szkoły

Obiady dla uczniów

Wywiadówki