KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 20 maja 2020

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: środa, 20 maj 2020

Od dnia 25 maja br. uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach dydaktycznych zgodnie z wolą rodziców. W szkole obowiązywać będą wytyczne GIS, MZ i MEN.

Nie ma możliwości korzystania z obiadu. Uczniowie są przywożeni i odbierani ze szkoły przez rodziców, opiekunów.

Nauka rozpoczyna się o godz. 8.00. W poniedziałek (25 maja) odbędzie się 4 lekcje dla klasy I oraz 3 lekcje dla klas II – III. Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel - wychowawca. Język angielski prowadzony będzie zdalnie.

Prosi się rodziców o wypełnienie DEKLARACJI uczestnictwa dziecka w zajęciach i przyniesienie jej w poniedziałek do szkoły. DEKLARACJA

Od dnia 25 maja 2020 r. w klasach ósmych organizuje się konsultacje z uczniami. Konsultacje odbywają się z przedmiotów egzaminacyjnych. Pozostałe lekcje prowadzone są zdalnie.

W związku z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych wchodzi w życie Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć. Zarządzenie dyrektora

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Alicja Nowacka - dyrektor szkoły

Obiady dla uczniów

Wywiadówki